معرفی نقاط گردشگری ایران و جهان برای سفر و مهاجرت اخبار
Browsing Tag

عکسهای کهنه قلعه مشکین شهر

معرفی کهنه قلعه مشکین شهر اردبیل

 این قلعه در منطقه‌ای روی تپه طبیعی در قسمت غرب رودخانه خیاو چاری قرار دارد کهنه قلعه مشکین شهر از آثار دوره ساسانی است و از استحکام خاصی برخوردار بوده و در جنگ‌ها و تهاجم دشمنان به‌عنوان پناهگاه از آن نگهداری و استفاده می‌شده است.…