معرفی نقاط گردشگری ایران و جهان برای سفر و مهاجرت اخبار
Browsing Tag

عکسهای خانه شیخ جواهری کوهپایه

خانه شیخ جواهری کوهپایه در اصفهان

تصور کنید وسط یک خانه بزرگ هزار متری ایستاده اید و ارسی های بلند با شیشه های رنگی شان در آب حوض سایه می اندازند. تالار طویل و سقف بلند خانه با گلکاری های گچی پوشانده شده و بهار خواب خانه روزی جای مردمی بوده که به حق نامه خانه را جواهر…