16 Jan 2017 - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

مطالبی با برچسپ "جاهای دیدنی کردستان"

  • عکسهای پل شیخ سنندج

    معرفی و عکسهای پل شیخ سنندج

    پل شیخ سنندج یکی از مکانهای دیدنی سنندج مربوط به دوران زندیه می باشد. سازنده این پل خسروخان اول است و دارای شش دهانه می باشد . طول پل شیخ سنندج 53.5 متر است.

  • عکسهای عمارت آصف سنندج خانه کرد سنندج

    عمارت آصف سنندج و یا خانه کرد سنندج

    عمارت آصف در سنندج واقع در مرکز شهر سنندج و در خیابان شاپور(خیابان امام) نزدیک مسجد دارالاحسان می باشد. به گزارش مجله گردشگری کاروان ساخت بخش شمالی عمارت آصف در سنندج به دوره صفویه‌ نسبت داده شده .

تبلیغات