عمارت مشیر دیوان سنندج بوسیله میرزا یوسف مشیر دیوان، پسر میرزا رضای وزیر کردستانی مشاور و جانشین حاکم منطقه احداث گشت . این بنا را به اوائل دوره قاجار نسبت داده اند.

به گزارش کاروان مساحت عمارت مشیر دیوان سنندج در حدود ۳۶۵۰ متر است. عمارت مشیر دیوان سالیانی چند نیز محل استانداری کردستان بود. سر درب ورودی عمارت مشیر دیوان سنندج هلالی و دارای ۶ خواجه نشین است که آن را “سر درب جلوخانی” میگویند و در واقع نمادی از معماری کلاسیک ایرانی است. گچ بری ها و حجاری های روی ایوان با طرح های گیاهی و طرح پرندگان نیز از تزئینات این بخش بناست.

عمارت مشیر دیوان سنندج

تالار اصلی با کلاه فرنگ بزرگ آن زیبا ترین بخش بنای عمارت مشیر دیوان سنندج میباشد. عمارت مشیر دیوان دارای ۷حیاط است که هر یک از آنها دارای آب نمایی جداگانه با طرح متفاوت میباشند. این بنا شامل بخشهای خصوصی، عمومی، تشریفاتی، خدماتی و بهداشتی میباشد.

به گزارش کاروان در بخش اصلی ساختمان، ایوان ستون دار، تالار، حیاط و آب نما قرار دارد و درب و پنجره‌ های آن از تلفیق گرده چینی چوب و شیشه رنگی اتاق‌ها را زینت داده است.حجاری روی سنگ ازاره و ستون هایی با تزیینات گچ بری طنابی و مقرنس کاری از جمله تزیینات بسیار شاخص عمارت مشیر دیوان است.

عمارت مشیر دیوان سنندج

ابتکار در صنعت گره چینی چوب وارسی سازی به نحوچشمگیر در فضاهای بازشو و دعوت کننده و حدفاصل فضاهای بسته و نیمه باز و باز توسط استادکاران سنندجی انجام یافته است.حمام عمارت مشیر دیوان در حیاط اندرونی عمارت واقع شده است این حمام چون سایر حمام های قدیمی از بخش های سر بینه خلوتی و خزینه تشکیل شده است. تزئینات آهکبری با نقوش گیاهی و حیوانی بر زیبایی این بخش افزوده است. سیستم آبرسانی از آب جاری و قنات های پرآب منطقه واجرای کاناکل کشی ، لوله کشی سنتی ، لوله های تنبوشه می باشد.

عمارت مشیر دیوان سنندج