معرفی نقاط گردشگری ایران و جهان برای سفر و مهاجرت اخبار

اموزش برخی جملات انگلیسی در سفر

0

در این بخش از مجله گردشگری کاروان چند مورد از مهمترین جملات انگلیسی در سفر را برای شما گرداوری کرده ایم. اگر قصد سفر دارید سعی کنید کمی با این جملات اشنا شوید تا حداقل بتوانید منظور خود را منتقل کنید.

جملات انگلیسی در سفر

اگر دوست دارید از شهرهای بزرگی مثل نیویورک،لوس آنجلس یا Grand canyon وپارک ملی Yellow Stone دیدن کنید باید با برخی جملات انگلیسی در سفر اشنایی پیدا کنید.

مکان های گردشگری زیادی در ایالات متحده وجود دارد.اما قبل از رفتن، زمانی را به تجدید معلومات خود در زمینه ی واژگان و اصطلاحات انگلیسی اختصاص دهید که قابل استفاده در هتل، هواپیما، حمل و نقل عمومی یا رانندگی در ایالات متحده می باشند. واژگان و اصطلاحات زیر را برای شروع بررسی کنید.

اموزش برخی جملات انگلیسی در سفر
اموزش برخی جملات انگلیسی در سفر
اموزش برخی جملات انگلیسی در سفر
اموزش برخی جملات انگلیسی در سفر
At a Hotel در هتل
Bell hop or bell boy
پیشخدمت، شخصی که به هنگام ورود شما به هتل، چمدانهای شما را حمل می کند و به درخواستهای شما رسیدگی میکند.
 

The bell boy put our suitcases on the cars as we got out of the taxi and entered the hotel.

پسر خدمتکار چمدانها را به محض پیاده شدن ما از تاکسی و ورود به هتل برداشت.

To check inاین عمل در ابتدای اقامت در هتل انجام میشود. وقتی شما اتاق رزرو کردید باید برای گرفتن کلید ثبت نام کنید.

What is the earliest time we can check in at your hotel?

نزدیک ترین زمان برای ثبت نام اتاق هتل کی است؟

To check outاین عمل در پایان اقامت شما انجام می شود. وقتی شما تسویه می کنید، هزینه ی هتل را می پردازید و کلیدها را تحویل میدهید.

Don’t forget to turn in your key when you check out.

یادتان نرود که هنگام تسویه حساب کلید را تحویل دهید.

Room serviceدر بیشتر هتل ها معمولا با هزینه های بالا، غذا را به اتاق می آورند.

I don’t feel like going out for dinner. Let’s stay in and order room service.

من حوصله ی رفتن به بیرون برای شام را ندارم. بهتر است سفارش سرویس اتاق را بدهیم.

Wake up callتماس تلفنی است که توسط هتل به منظور بیدار باش برای رسیدن به یک جلسه یا پرواز برقرار می شود. شما می توانید تماس بیدار باش را از پذیرش درخواست کنید.

I don’t want to miss my flight tomorrow, so I’m going to ask for a wake up call at 5 am.

نمیخواهم پرواز فردا را از دست بدهم بنابراین میخواهم درخواست تماس بیدار باش در ساعت ۵ صبح را بدهم.

Maid خدمتکار، خانمی که بعد از ترک شما اتاق را تمیز می کند.
 

John left a tip for the maid when he checked out of his hotel.

جان زمان تسویه به خدمتکار هتل انعام داد.

 

 

To book a roomبه رزرو اتاق هتل از پیش می گویند.

If you visit New York City in the summer, you should book a room in advance because it’s a busy time of year in the Big Apple.

اگر شما در تابستان از شهر نیویورک بازدید می کنید،باید از پیش اتاق رزرو کنید، چون در هتل Big apple از زمانهای شلوغ سال است.

جملات انگلیسی در سفر

At the Airport در فرودگاه
Shuttle busاتوبوس کوچکی که شما را از یک ترمینال به ترمینال دیگری می برد.

We got off the plane and jumped on a shuttle bus to get to other terminal for our connecting flight.

از هواپیما پیاده شدیم و سوار اتوبوس خطی شدیم که به پرواز دیگرمان برسیم.

To take offبه برخاستن هواپیما از زمین و شروع سفر می گویند.

What time does your plane take off tomorrow?

فردا چه ساعتی هواپیمایتان برمیخیزد؟

To touch downلحظه ای که هواپیمایتان با باند فرودگاه برخورد می کند و برای بار اول به مقصد می رسد.

When we touched down in L.A., I turned on my cell phone to get my messages.

وقتی در فرودگاه لوس آنجلس فرود آمدیم، تلفن همراهم را روشن کردم تا پیغام هایم را دریافت کنم.

To have a layoverوقتی در یک فرودگاه توقف می کنید و هواپیمایتان را برای رسیدن به مقصد نهایی عوض می کنید.

Mary has had a long day. She had a layover in New York on her way home to Boston.

ماری روزی طولانی داشته. او در نیویورک برای رسیدن به خانه اش در بوستون توقفی داشته است.

جملات انگلیسی در سفر جدید

To see someone offبدرقه کردن کسی که در حال رفتن به مسافرت است.

Dan’s mom saw him off this morning at the airport.

مادر دان امروز صبح او را در فرودگاه بدرقه کرد.

Red-eyeپروازی که در اواخر شب انجام می شود و بعد از صبح به مقصد می رسد.

The cheapest and most convenient flights across the United States are usually red-eyes.

ارزانترین و راحتترین پروازها به مقصد ایالات متحده معمولا پرواز شب هستند.

Elbow roomفضایی در هواپیما بین محل استراحت شما و همسایه تان.

There is only one airline that offers enough elbow room.

فقط یک خط هوایی وجود دارد که فضای کافی برای استراحت دارد.

To set offزمانی که شما سفری را شروع می کنید.جملات انگلیسی در سفر جدید

When did you set off on your journey around the world?

چه زمانی عازم سفر دور دنیا می شوید؟

Baggage claimجایی است که بعد از پیاده شدن از هواپیما میتوانید چمدانهای بررسی شده را بردارید. نام دیگرش Luggage carousel است.

After everyone got off the flight they went down to the baggage claim to get their luggage.

بعد از اینکه همه از هواپیما پیاده شدند به طرف محل تقاضای چمدان رفتند تا اسبابشان را تحویل بگیرند.

On Public Transportation در وسایل حمل و نقل عمومی

در حمل و نقل عمومی نامهای زیادی برای سفر با قطارهای زیر زمینی در ایالات متحده وجود دارد که عبارتند از:

The subway (New York City)

The T (Boston):

BART (San Francisco)

The Metro (Washington, D.C)

To hop on the subwayبه معنی سریع سوار شدن در قطار یا مترو است.

Instead of hailing a cab, you should hop on the subway to get to 42nd street.

به جای تاکسی خبر کردن، سریع سوار مترو شو تا به خیابان چهل و دوم برسی.

Fareکرایه، مقداری پول برای گرفتن بلیط مترو یا اتوبوس است.

The fare for one ride on the T in Boston is $2.50.

کرایه ی مترو در بوستون ۲٫۵ دلار است. جملات انگلیسی در سفر جدید

Turnstile
دری است که معمولا در ورودیه ی متروها وجود دارد و اجازه ی عبور یک نفر را در آن واحد می دهد.
 

You can’t get through the turnstile without swiping your card.

شما بدون کشیدن کارت نمی توانید از ورودیه ی گردان در مترو بگذرید.

Local trainقطار محلی (در تمام ایستگاهها توقف می کند.)

To get from Union Square to 28th street, you should take a local subway.

برای رفتن از میدان Union به خیابان بیست و هشتم باید سوار متروی محلی شوی.

Express trainیک قطار سریع السیر که فقط در ایستگاههای خاصی توقف می کند و معمولا ایستگاههای شلوغی هستند.

The downtown express train will get you from 86th street to 59th street in a few minutes.

قطار سریع السیر مرکز شهر تا چند دقیقه ی دیگر از خیابان هشتاد و ششم به خیابان پنجاه و نهم می رسد.

Uptown train Downtown trainاین نام ها نشان دهنده ی مسیری است که یک متروی خاص در نیویورک حرکت می کند.

Where can I get an uptown train?

کجا می توانم سوار قطار بالا شهر شوم؟

Inbound train/ Outbound trainاین نامها نشان دهنده ی مسیری است که یک مترو در مسیر ویژه ی بوستون حرکت می کند. جملات انگلیسی در سفر جدید

To get from Harvard Square to Boston Common, you need to take an inbound Red Line T.

برای رفتن از میدان Harvard به روستای بوستون، باید سوار مترویRed line  شوید.

To swipe your cardکشیدن کارت، شما کارتتان را برای ورود به مترو در ماشین کارت خوان ورودیه می کشید

Many tourists have trouble swiping their fare card in the New York City subway.

اکثر جهان گردان در کشیدن کارت کرایه مترو در شهر نیو یورک مشکل دارند.

To hail a cab تاکسی گرفتن، با خبر کردن راننده تاکسی برای سوار شدن در آن جملات انگلیسی در سفر جدید

It’s almost impossible to hail a cab when it rains.

معمولا در زمان های بارش باران تاکسی گرفتن غیر ممکن است.

جملات انگلیسی در سفر جدید

A cabbieبه راننده تاکسی می گویند جملات انگلیسی در سفر جدید

Cabbies in New York don’t like to make trips to Brooklyn because they think it’s a waste of time.

در نیو یورک راننده تاکسی ها علاقه ای به رفتن به Brooklyn ندارند چون به نظرشان وقت تلف کردن است.

On the Road در جاده
Neck of the woodsبه معنی منطقه، ناحیه یا همسایگی است جملات انگلیسی در سفر جدید

I will call you when I get to your neck of the woods.

وقتی به نزدیکی های شما رسیدم تماس میگیرم

To make a pit stopتوقف کوتاهی برای صرف غذا، نوشیدن یا حمام کردن

Can we make a pit stop at the next exit? I want to grab a snack.

آیا در خروجی بعدی می توانیم برای مدت کوتاهی توقف داشته باشیم؟ می خواهم یک خوراکی بگیرم.

جملات انگلیسی در سفر جدید

To hit the roadآغاز کردن یک سفر

Come on, let’s hit the road. It’s already 10am and we need to be there by 2pm.

زود باش بیا بزنیم به جاده. الان ساعت ۱۰ صبح است و تا ۲ بعد از ظهر باید آنجا باشیم.

To take a road tripبه مسافرتی که با ماشین و برای چند ساعت، یا حتی چند ماه انجام میشود میگویند. جملات انگلیسی در سفر جدید

We took a month-long road trip around the United States when we were in college.

وقتی دانشجو بودیم مسافرت یک ماهه ای را با ماشین دور ایالات متحده رفتیم.

To fill it upبه پر کردن کامل باک می گویند.

A: How much gas do you need?

چقدر بنزین نیاز دارید؟

B: Just fill it up, please!

پرش کنید لطفا!

To hit the open roadبه شروع یک مسافرت با ماشین می گویند.

After a weekend of classes, he was happy to leave and hit the open road.

بعد از یک هفته  کلاس های پشت سر هم، برای رفتن به مسافرت با ماشین بسیار خوشحال بود.

جملات انگلیسی در سفر جدید

General Travel Vocab and Expressions اصطلاحات عمومی و واژگان سفر
To get awayبه رها شدن از زندگی روزمره و شروع یک سفر می گویند. جملات انگلیسی در سفر جدید جملات انگلیسی در سفر جدید

I have been working too hard this summer. I really need to get away.

من تمام طول تابستان را سخت کار کردم و نیاز به یک استراحت دارم.

To be homesickبه زمانی می گویند که در مسافرت هستید و دلتان برای خانه تنگ شده باشد.

The kid was homesick after two weeks at camp.

آن بچه بعد از دو هفته اقامت در اردوگاه دلش برای خانه تنگ شده بود.

Souvenir چیزهایی که در سفر برای یادآوری خاطرات سفر میخرید را می گویند.

I bought a scarf as a souvenir when I went to France.

وقتی به فرانسه سفر کرده بودم یک روسری به عنوان سوغاتی خریدم.

To have itchy feetوقتی شما اوقات سختی را در اقامت در جایی میگذرانید و خواستار سفر کردن و دیدن مکان های جدید هستید، می گویند که شما یک جا بند نمی شوید.

My friend Joe can’t stay in one place. He is always moving around. He has itchy feet.

دوستم جو نمی تواند در یک مکان بماند و همیشه دوست دارد به جاهای مختلف برود و یک جا بند نمی شود.

Off the beaten path مکانی که معمولا کسی به آنجا سفر نمی کند،
دور افتاده جملات انگلیسی در سفر جدید

I don’t like to visit the usual tourist attractions. I prefer to go to places that are off the beaten path.

من زیاد به جاذبه های توریستی شناخته شده علاقه ندارم. ترجیح میدهم به مکانهای دور افتاده سفر کنم.

To travel lightسبک سفر کردن، بدون بار و بنه مسافرت کردن جملات انگلیسی در سفر جدید

If you go hiking this summer, remember to travel light.

اگر این تابستان قصد رفتن به پیاده روی داری، بدون بار و بنه برو.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.