کوچه باغ کویری سمنان زیبایی خاص خود را دارد. وقتی از این کوچه باغ ها عبور میکنیم به یاد وسایل سنتی یا خاطرات مادربزرگ ها از قدیم میفتیم. در این بخش از کاروان عکسهای کوچه باغ کویری سمنان را در اختیارتان میگذاریم.

عکسهای کوچه باغ کویری سمنان

کوچه باغ های سمنان در پشت (ضلع جنوبی) بلوار هفده شهریور سمنان قرار دارد. این کوچه باغعها توجه هر مسافری که تصویری کویری از سمنان دارد را به خودش جلب خواهد کرد و او را شگفت زده میکند.

این کوچه باغ ها که در وسط شهرستان سمنان قرار دارد باقی مانده از بافت طبیعی شهر است که پر از درختان انار، انجیر، توت و … است خصوصا نهری که در آن جاری است در شرایط کویری همچون طلایی می درخشد.

این کوچه باغ ها برای مسافرین یا دانشجویانی که در این شهر تحصیل می کنند می تواند جالب توجه باشد. امیدواریم هیچ وقت به این کوچه باغ ها دست نزنند و در ان اپارتمان سازی نکنند.